Pool ovan mark

En pooltyp som är lätt att installera

En pool ovan mark är ett mer kostnadseffektivt alternativ till en nedgrävd pool. Ovanmarkspooler kräver mycket lite markarbete i jämförelse med markpooler. De är enkla att installera och många är även möjliga att placera i sluttande terräng. Den här typen av pooler finns i en mängd utföranden, från enkla plastkonstruktioner till modeller som kan byggas in för att skapa känslan av en markpool.

Pool ovan mark

Ovanmarkspoolens olika delar

Idag är utbudet av pooler av ovanmark-typ enormt. Vanligen är materialet pvc, men det finns även modeller i glasfiber, stål eller trä. De enklaste självbärande modellerna är uppblåsbara, och dessa självbärande modeller har en mer begränsad livslängd. De behöver i princip inga tillbehör förutom pump, filter och klor.

Om du vill ha en pool ovan mark som håller länge kan du välja ett lite exklusivare material. Ofta byggs poolen upp med en stöttande träram. Invändigt kläs en ovan mark pool vanligen med en liner. När du köper en ovanmarkspool brukar en elpump, bräddavlopp, sandfilter, slangar och inlopp ingå. Det är även en vanligt att poolkemikalier ingår för omedelbar användning.

Annat som behövs till ovanmarkspooler är en stege, överdrag och eventuellt system för uppvärmning.

Förbereda tomten för en pool ovan mark

Det behövs ett visst mått av förarbete även för ovanmarkspooler. Större grävjobb och schaktning är inte nödvändigt men om du skaffar en ovanmarkspool kommer du ändå behöva gräva för att förbereda marken och skapa ett plant underlag.

  1. Gräv ut ett utrymme på 15-30 cm djup som är lika stort som poolen (det måste vara helt plant)
  2. Fyll det utgrävda utrymmet med stenmjöl eller sand.
  3. Lägg på ett lager med cellplast och placera poolen ovanpå cellplasten.

Skötsel av en ovanmarkspool

En pool full av löv, småsten och insekter är inte särskilt lockande. Precis som underhållet av en markpool innebär underhållet av en ovanjordspool konstant rengöring av vattnet med ett nät, men också av botten och väggarna.

Det finns dammsugare som gör jobbet enklare. För att vattnet ska hållas rent bör det behandlas med klor eller ozon. PH-värdet måste mätas regelbundet och korrigeras med en speciell regulator. Även någon form av poolskydd är nödvändigt.

Hur ofta ska man byta vatten i poolen?

Hur ofta du behöver byta vatten i en pool ovan mark beror på hur frekvent du badar i poolen och vilken typ av system för rengöring du använder. Precis som när du har ett spabad är det t ex viktigt att använda korrekt mängd poolkemikalier och ett bra poolskydd. Det finns färdiga blandningar med kemikalier för rengöring, och dessa tillsätts vanligen en gång i veckan. Med en sådan påse håller vattnet i upp till åtta veckor. Om du har ett ordentligt system med pump och filter håller vattnet hela säsongen.

Bygglov för pool ovan mark

Vanligen behövs inte bygglov för en pool ovan mark. Precis som när du ska bygga andra pooltyper gäller det dock att noga kontrollera vad som gäller vid byggandet av väggar kring poolen och liknande, då dessa kan behöva bygglov. Detsamma gäller vi ändring av marknivån. Om marknivån ändras markant kan du behöva marklov. Kontrollera vad som gäller med din kommun!