Bygga pool

Din guide till

Pool är en växande trend

Att bygga pool blir allt mer populärt. Man räknar med att cirka 2 000 hushåll väljer att anlägga någon form bassäng varje år. En pool på tomten ger inte endast ger en härlig semesterkänsla, utan är även ett tilltalande blickfång som höjer värdet på fastigheten.

Idag finns det en mängd olika poolkonstruktioner och material att välja mellan. Oavsett om du väljer en nedgrävd markpool, en ovanmarkspool eller en glasfiberpool så finns det mycket att tänka på innan du sätter igång med själva poolbygget.

Bygga pool
Bygga pool

Bygga pool - att välja pooltyp

Det finns två typer av pooler: ovanmarkspool och markpool. En pool ovan mark är ett fristående budgetalternativ som kräver minimalt med markarbete. En nedgrävd markpool kräver en ansenlig mängd förarbete, bland annat i form av schaktning, men du får en pool som håller länge.

De vanligaste typerna av markpool är:

Glasfiberpool

En glasfiberpool är ett populärt val för de som ska bygga pool då den är färdiggjuten och endast behöver sänkas ned. Installationen är således relativt enkel och snabb. Hur kvaliteten är beror på tillverkaren. Generellt sett håller dyrare glasfiberpooler en högre kvalitet och har en lång livslängd. När det kommer till markarbete krävs dränering och gjutning med sandblandad betong för att konstruktionen ska hållas uppe.

Gjuten betongpool

En gjuten betongpool är det exklusivaste valet av pooltyp. Att gjuta pool ger stor frihet när det kommer till design, både när det gäller form och valmöjligheter till olika typer av kakel. Den här typen av pool är också ett mycket hållbart alternativ. Nackdelarna är prislappen och mängden markarbete. En gjuten betongpool kan även vara känslig för sättningar.

Thermopool

En thermopool är en konstruktion med thermoblock. Det är ett billigare alternativ till den helgjutna betongpoolen då man armerar och gjuter en stomme av polystyren, sedan läggs en liner i poolen. Fördelen är att du får en pool med ett exklusivt utseende som är betydligt billigare än en gjuten betongpool och som är isolerad mot markkyla. Att bygga en thermopool kräver dock extra markarbete då poolstommen är känslig för sättningar.

Tryckimpregnerad träpool eller stålpool

En pool i tryckimpregnerat trä och en stålpool anläggs i princip på samma sätt, på en bädd med dränerande material eller en platta som är gjuten. Skillnaden mellan pooltyperna är materialet. Stålpoolen byggs i rostfri eller förzinkad plåt. Träpoolen byggs i tryckimpregnerad furu. Fördelen är dels priset, dels att materialen klarar små markrörelser. Nackdelen är att materialet kan rosta eller ruttna.

Var ska poolen placeras?

En  av de första frågorna du kommer ställas inför vid ett poolbygge är vilken typ av av pool som passar din tomt. Att ha en platt och lättgrävd tomt är en fördel när man ska bygga pool, på en sådan tomt kan man nämligen anlägga i princip vilken pool som helst. Om du har en sluttande tomt är möjligheterna däremot mer begränsade. 

Utöver tomtens förutsättningar är det även dina behov som avgör placeringen av poolen. Du kanske vill att poolen ska förgylla en specifik plats i trädgården eller vill ha den nära inpå husknuten för att ha uppsikt över lekande barn? Om du anlitar en poolfirma kan de komma med råd och tips. Det är även vanligt att ta hjälp av en trädgårdsarkitekt för att få professionell hjälp.

Bygga pool

Pool i söderläge ger maximalt antal soltimmar

Det är vanligt att bygga pool i söderläge. Dels är det behagligt att ha sol när man hoppar i och ur poolen, och dels sänker mängden soltimmar kostnaderna för att värma upp poolen. Användningen av poolen avgör också placeringen. Om du simmar på morgonen kan det vara skönt med morgonsol, om du föredrar att bada efter jobbet kan det vara en god idé att välja ett läge med kvällssol. 

En annan aspekt att ha i åtanke är hur mycket plats du behöver ha kring poolen. Du vill kanske ha en större trätrall eller någon annan typ av markmiljö runt din pool? I vilket fall som helst bör du räkna med att pooltäcket kommer ta en viss plats, ett vanligt täcke kräver minst 0,5 meter extra yta runt själva poolen. Vanligen rekommenderas det att ha minst två meter extra yta runt poolen.

Standardmått på pooler

Idag är det möjligt att bygga pool i en mängd olika former. Det är dock fortfarande den rektangulära poolen som är den allra vanligaste. När det kommer till storlekar kan standardmåttet sägas vara 4X8 meter. Det är ett mått som passar de flesta och som kommit att bli populärt. En 4X8 pool ger tillräckligt en yta på 32 m², med andra ord finns utrymme för simning samtidigt som en hel familj kan få plats för lek. I Sverige anses mått från 3X6 m upp till 10X5 m vara standardmått, så du som ska bygga pool har gott om valmöjligheter att hitta ett mått som passade dina behov och din budget.

Vanliga frågor när man ska bygga pool

Man brukar säga att ett vanligt pool pris går från 60 000 kr upp till 600 000 kronor. En exklusiv gjuten betongpool kan dock gå loss på betydligt högre summor. Det går att bygga pool billigt genom att t ex välja en ovanmarkspool.

För att hålla nere kostnaden kan du bygga pool själv. Det är dock mycket som du måste hålla reda på, framförallt när det kommer till planering och markarbete. För den som känner att ett eller flera moment är för komplicerade är det möjligt att ta hjälp med delar av bygget och lägga ut andra delar på proffs.

Oftas behövs inget bygglov för pool. Däremot kan vissa delar i anslutning till poolbygget behöva bygglov då de kan anses vara en mur eller ett plank enligt regelverket. Ett pooltak kan t ex behöva bygglov. Det kan även behövas marklov om schaktning ändrar markens höjd rejält.