Pool pris

Faktorer som avgör kostnaden för ditt poolbygge

Priset för att bygga pool avgörs av en mängd faktorer, som vilket material du väljer och hur stor poolen ska vara. Generellt brukar man säga att kostnaden för att bygga pool ökar linjärt med poolens storlek. Ju större pool desto högre kostnader för markarbete och hantering av schaktmassorna. Även återkommande kostnader för sådant som uppvärmning och vattenrening ökar med poolens storlek.

Kostnaden avgörs naturligtvis också av om du tänkt bygga pool själv eller ta hjälp med poolbygget. Det finns stora pengar att spara genom att göra vissa, eller alla, moment själv. Dock krävs det både gott om tid och kunskap för att ta hand om poolbygget själv.

Pool pris
Pool pris

Markarbete och schaktning är en viktig del av ett pool pris

En stor utgift vid poolbygge är markarbetet. Själva grävningen är en stor utgift. Något som alla inte tänker på är att tomtens förutsättningar avgör hur stor grävmaskin som kan användas. En större maskin innebär färre antal arbetstimmar medan användandet av en liten grävmaskin snabbt kan bli dyrt då antalet arbetstimmar skjuter i höjden!

Man bör även vara medveten om att bortfraktning av schaktmassor påverkar kostnaden för att bygga pool. Som ett exempel leder en markpool på 4×8 m2 till cirka 154 ton schaktmassor. Vissa kommuner kan ta emot fraktmassor, medan andra inte erbjuder den möjligheten. Om tippen ligger nära poolbygget minska kostnaden för frakt av schaktmassorna avsevärt.

Prisexempel för att bygga markpool

Det är omöjligt att ge exakta prisuppgifter för en pool, då kostnaden kan variera kraftigt beroende på tillverkare, pooltyp och hur din tomt ser ut. 

En thermopool kan kosta cirka 410 000 kr. Själva poolen kostar c:a 200 000 och installation och transportkostnad går totalt på c:a 210 000 kr.

En glasfiberpool kan kosta cirka 19 150. Själva poolen går på 190 000 kronor och arbetet på 150 000 kr.

Det finns en mängd olika priskalkylatorer online som kan vara till hjälp för att beräkna pool pris. Allra enklast är dock att begära in offerter från olika poolfirmor. Kostnaden för själva poolen och arbetskostnaderna redovisas separat och ger en god översikt över ett förväntat pool pris.

Tidsåtgången är avgörande för ditt pool pris

Klimatet i Sverige kan göra poolbygget till en utdragen process och för att få bästa möjliga pool pris så är planering a och o. Om vädrets makter är gynnsamma kan det gå så snabbt som en månad att ha en färdig pool på plats. För ett proffs tar förarbetet, dvs. grävning, schaktning och allt arbete med dränering och makadam cirka en vecka. Om en grund ska gjutas kan man räkna med ytterligare en veckas arbete. Rördragning och installation av poolteknik tar sedan ytterligare 4-7 dagar. Sedan tillkommer arbete som att t ex bygga en altan kring poolen eller lägga plattor. 

Vid dåligt väder tar arbetet längre tid och måste delas upp i fler moment. Många väljer att göra vissa moment på hösten och sedan färdigställa det sista på våren, för att säkerställa att de får en färdig pool lagom till dess att säsongen drar igång.